Ritim İstanbul A3 BLOK Kat: 25 Daire: 135 Cevizli-Maltepe-İstanbul

5651 Loglama

5651 Loglama

 • 5651 Loglama

  5651 sayılı kanun, internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında çıkarılmış bir kanundur. 5651 sayılı kanuna göre loglama internet erişimi sunan kurum ya da kişilerin sundukları hizmeti kullanan kişilerin hareketlerini kaydedebileceği bir sistemdir. Bu durum, 5651 sayılı kanun ile birlikte zorunlu hale getirilmiştir.

  Loglamanın yapılmaması durumunda bu internet erişimi üzerinden gerçekleşen bütün işlemler hizmeti sunan kişinin sorumluluğundadır. Bu kanun, internet paylaşımı yapan işletmeleri koruma amaçlı çıkarılmıştır. Wi-fi Burada cihazınızı, teknik bilgi ve teknik personele gerek duymadan, işletmenizde bulunan modeminize bağlayarak, yasaya uygun bir sisteme kolaylıkla sahip olabilirsiniz.

  • Kanunen zorunlu hale gelen sisteme Wi-fi Burada ile geçiş yapın.
  • Teknik desteğe ihtiyaç duymadan kolay kurulum ile Wi-fi Burada’yı kullanın
  • Hızlı ve Güvenli hizmet ile işletmenize değer katın.
 • Loglama Nedir?

  5651 sayılı yasa toplu internet hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişilere bazı yükümlülük ve sorumluluklar yüklemektedir. Loglama da bu sorumlulukların en önemli hususudur.

  Loglama; bir sistemin davranışlarını kayıt altına alan kontrol sistemdir. 5651 sayılı yasaya göre loglama, internet erişimi sağlayan işletmelerin/kurumların sundukları hizmeti kullanan kişilerin hareketlerini kaydedebilen bir sistemdir. Bu durum, 5651 sayılı yasa ile birlikte zorunlu hale getirilmiştir. Wi-fi Burada'da 5661 sayılı yasaya uyumlu bir sistemdir. 

 • Log Kaydı Saklama Süresi

  Resmi Gazete’de ilan edilen yasa gereğince işletmelerin ve kuruluşların yaptıkları işlemleri kayıt altında tutma müddetleri bir yıl olarak belirlenmiştir. Saklı tutulan bu kayıt dosyaları son bir yılı kapsayacak şekilde ve günü gününe korunacaktır. Günü gününe korunan dosyaların içeriğinde gözetim altında bulunması gerekenler ve detayları ile ilgili yasa maddelerinde ve yine aynı yasanın talimatnamelerinde açık bir şekilde ifade edilmiştir. 

 • 5651 Kanunu Kapsama Alanı

  5651 sayılı internet üzerinden yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında hayata geçirilmiş bir kanundur. Kanun gereği, kullanıcılara işletmeleri üzerinden internet hizmeti sunan firmalara bazı sorumluluklar yüklenmektedir.

  İlgili yasa gereğince kişilere toplu kullanım sağlayanlar, konusu itibariyle suç sayılabilecek içeriklere erişmek isteyenlere karşı tedbir almak ve iç IP dağıtım loglarını kendi sistemlerine elektronik ortamda kaydetmekle mükelleftir.

X