Ritim İstanbul A3 BLOK Kat: 25 Daire: 135 Cevizli-Maltepe-İstanbul

5651 Yasal Loglama

5651 sayılı kanun, internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında çıkarılmış bir kanundur.

5651 sayılı kanuna göre loglama internet erişimi sunan kurum ya da kişilerin sundukları hizmeti kullanan kişilerin hareketlerini kaydedebileceği bir sistemdir. Bu durum, 5651 sayılı kanun ile birlikte zorunlu hale getirilmiştir. Loglamanın yapılmaması durumunda bu internet erişimi üzerinden gerçekleşen bütün işlemler hizmeti sunan kişinin sorumluluğundadır.

Bu kanun, internet paylaşımı yapan işletmeleri koruma amaçlı çıkarılmıştır. Wi-fi Burada cihazınızı, teknik bilgi ve teknik personele gerek duymadan, işletmenizde bulunan modeminize bağlayarak, yasaya uygun bir sisteme kolaylıkla sahip olabilirsiniz.

X