Ritim İstanbul A3 BLOK Kat: 25 Daire: 135 Cevizli-Maltepe-İstanbul

K.V.K.K. Tam Uyumlu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (’KVKK’)

Wi-fi Burada tarafından hizmet ve ürün sunduğumuz müşterilerden elde edilen kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında tarafımızca işlenmektedir. İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde yer alan kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri şeklindeki detaylarla tanımlanmıştır.

X